Streamad utbildning

  • Titta, lyssna, öva och lär
  • Utbildas i din egen takt
  • Pausa, spola tillbaka och repetera
Prova del-moment gratis

Fördelar

  • Effektiv inlärning
  • Inga restider - minskat produktionsbortfall
  • Tid att reflektera
Läs mer

Tre sätt att köpa

  • Enstaka kurser till listpris
  • Årskort 4000 kr + moms för ett helt år
  • Ramavtal. Begär offert!
Läs mer

Anpassade kunskapsnivåer
som stimulerar företagets utveckling

Skräddarsydd verksamhetsnytta

Framgångsrika företag inser vikten av att deras medarbetarna kan uppvisa kompetensnivåer som matchar deras uppdrag på ett optimalt sätt. Detta så att de i sin tur ska kunna erbjuda skräddarsydd verksamhetsnytta till sina kunder, leverantörer och partners. Något som i sin tur resulterar i välgrundade överenskommelser och ännu mera lönsamma affärer.

Utmaningen för att nå dit är att kunna erbjuda medarbetarna ständig och anpassad kompetens-utveckling på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt med hög flexibilitet oavsett tid och rum och minimerat produktionsbortfall.


Streamade utbildningar på dina villkor - som gör skillnad!

Är du också intresserad av att öka din verksamhets konkurrenskraft via detta tillvägagångssätt?

Grattis, i så fall finns möjlighet till detta här och nu!

I samarbete med vår partner Ronny Brandqvist, QDC Förbättringskonsult, erbjuder nämligen vi på INVID en serie streamade utbildningar på dina villkor som gör skillnad inom olika viktiga förbättringsområden. Vi talar om konceptet LEAN ACADEMY!

Detta möjliggör kostnadseffektiv och lättillgänglig kompetensutveckling för medarbetare som har svårt att lämna sin arbetsplats och som kanske vill kunna utnyttja luckor i arbetsschemat för studier.

Via detta koncept hjälper vi din organisation att få ut mesta möjliga av investeringen inom vitt skilda verksamheter, exempelvis inom vårt populära Smart Industri-koncept med tillhörande produktionsuppföljningssystem.

Men, och det är viktigt att poängtera, kurserna passar minst lika bra för dig som ännu inte har investerat i något produktionsuppföljningssystem.

Kurserna ger deltagarna kunskap och insikt i förbättringsarbete samt användbara verktyg för att utveckla förbättringsarbetet flera steg som i sin tur stimulerar företagets utveckling.

Utöver detta erbjuder vi en tillkommande kombinationen av de streamade utbildningarna i form av en traditionell utbildning på plats med optimal interaktion mellan utbildare och deltagare.

Kontakta gärna INVIDs medarbetare Oscar Arréhn, Teamledare/Säljare om du önskar en personlig genomgång av vilka möjligheter vi kan erbjuda din organisation inom detta kompetensutvecklande område via följande kontaktuppgifter:

Läs gärna mer om INVIDs aktuella utbildningar, samt övriga typer av intressanta aktiviteter inom ett antal andra erbjudandeområden, genom att klicka här invid.se/aktiviteter

Varmt välkommen till utbildningar på dina villkor – som gör skillnad!